Wat is of betekent AboutFace?

Het Engelse woordenboek geeft de volgende betekenis:

  • The act of pivoting to face in the opposite direction from the original, especially in a military formation
  • A militairy command to turn clockwise 180 degrees
  • A total change of attitude or viewpoint
  • To reverse direction
AboutFace is van origine een militaire term die aangeeft 180 graden om te draaien. Dat kan letterlijk zijn, maar ook in je houding, in je denken of in je interactie met anderen. Door diverse methodes, maar met de non-verbale strategie analyse als primaire techniek, is het mogelijk om mensen inzicht te geven in hun communicatiestrategie.

Deze strategie is een fundamenteel onderdeel van een persoon. Mijn doel is mensen vanuit een wetenschappelijk onderbouwde methode, middelen aan te reiken waardoor zij anders naar interactie en communicatiestrategie├źn gaan kijken. Een AboutFace op zowel persoonlijk vlak als in de samenwerking met anderen.

Alle INSA activiteiten zijn onderdeel van INSA Consultancy BV. AboutFace Yoga activiteiten worden enkel door AboutFace zelf uitgevoerd en zijn zodoende geen onderdeel van INSA consultancy.

Geïntresseerd? Email mij!

Op de diensten van AboutFace zijn de algemene voorwaarden van toepassing