About:Me

In 2003 kwam ik als vers opgeleide maatschappelijk werker terecht bij de reclassering als reclasseringswerker. In die functie heb ik veel verdachten en ex-gedetineerden begeleid. Naast deze functie was ik ook adviseur aan de rechtbank. Hierbij moest ik onder andere rapporteren over persoonlijkheidsproblematiek en een inschatting maken over risico's mbt de kans op recidive. De diversiteit van mensen en onderliggende problematiek hebben mij naast gesprekstechnieken, veel geleerd over gedrag en onderliggende emotionele belangen.

Na de periode bij de reclassing heb ik de overstap gemaakt naar beleid binnen de overheid. In deze functie heb ik mijn ervaring toegepast binnen politiek sensitieve omgevingen en vraagstukken. In deze periode ben ik ook in aanraking gekomen met INSA consultancy. INSA consultancy bood een zeer nieuwe opleiding aan op het gebied van micro bewegingen in het gezicht en het voorspellen van gedrag. Deze methode wordt de non-verbale strategie analyse genoemd.

Deze methode sloot naadloos aan op de diverse gesprekstechnieken en communicatiemethoden die ik tot dan toe heb toegepast. Deze methode werd de kern van mijn communicatie 'gereedschapskist'. Mijn specialisatie is het herkennen van spanning in uitleenlopende situaties. Dit kan zijn in bijvoorbeeld persoonlijke sfeer, integriteitskwesties of interactie tussen personen. Door de oorzaak van spanning te onderkennen, is het mogelijk om advies te geven over een gewenst doel.

An Gaiser