About:Others

AboutFace kan ook ingezet worden om analyses te maken van derden. Te denken valt aan assessments, werving, conflicten binnen de werksfeer etc. Een analyse in combinatie met specifieke gesprekstechnieken kan informatie geven over de drijfveren en emotionele belangen van derden. Dit is bijvoorbeeld in te zetten als profiling of risicomanagement.

Tevens is AboutFace geaccrediteerd voor het uitvoeren van de Team Navigator®. Met de Team Navigator® kunt u snel en diepgaand inzicht krijgen in de potenties van uw team, zodat u uw acties daar effectief en efficiënt op kunt afstemmen.